جزییات خبر

گزارش تصویری:

گزارش تصویری از بازدید گروهی از همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی

(چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸) ۱۰:۱۷

همکاران واحدهای مختلف ستادی شرکت پخش در بازدید از انبار نفت شهید رجایی با نحوی کار همکاران خود در این انبار نفت آشنا شدند.


بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 74
 
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 71
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 69
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 68
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 66
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 65
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 64
 
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 61
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 60
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 58
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 57
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 56
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 55
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 54
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 53
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 52
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 51
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 81
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 80
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 79
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 77
 
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 50
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 49
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 47
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 46
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 44
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 43
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 41
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 39
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 38
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 36
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 35
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 33
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 32
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 31
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 30
 
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 27
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 25
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 24
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 23
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 22
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 21
 
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 18
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 16
 
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 13
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 12
 
 
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 8
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 6
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 4
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 2
 
  
 
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 79
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 77
 
 
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 85
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 84
بازدید همکاران ستادی از انبار نفت شهید رجایی 83
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان

بندرعباس، میدان قائم (اسکله شهید باهنر)، ابتدای بلوار پاسداران   کدپستی: 84364 - 79178

مرکز تلفن: 74 و 73 و 33423272 - 076

دورنگار: 33513311 - 076

سامانه پیام کوتاه: 9627 2803 3000 

ارتباط مستقیم با روابط عمومی: 33423250 - 076

پست الکترونیکی: PR.HORMOZGAN.NIOPDC@gmail.com