رویداد جدید

رویداد پیشین

پخش فرآورده های نفتی هرمزگان در قاب تصویر

نوروز جایگاه رویال

نوروز جایگاه سوخت

یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
بازدید از مرکز سوختگیری هواپیمایی 5

بازدید از مرکز سوختگیری هواپیمایی

یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
بازدید نوروزی از ناحیه قشم

بازدید نوروزی از ناحیه قشم

یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
گردشگر المانی در جایگاه سوخت بندرلنگه

گردشگر المانی در جایگاه سوخت بندرلنگه

یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
شب سال تحویل انبار رجایی 12

شب سال تحویل انبار رجایی

یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
بازدید نوروزی از تاسیسات راه آهن شهید رجایی 14

بازدید نوروزی از تاسیسات راه آهن شهید رجایی

یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
بازدید نوروزی از انبار شهید رجایی 28

بازدید نوروزی از انبار شهید رجایی

یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
بازدید نوروزی از انبار باهنر 6

بازدید نوروزی از انبار باهنر

یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
بازدیداز تعمیرات جایگاه سوخت شماره 3 12

بازدیداز تعمیرات جایگاه سوخت شماره 3

یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
کارگروه سوخت پروژه  11

کارگروه سوخت پروژه

یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
تقدیر از برترین های ورزشی مردان  13

تقدیر از برترین های ورزشی مردان

یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
آزمون اچ اس آی  8

آزمون اچ اس آی

یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
دیدار مدیران نواحی استان فارس 4

دیدار مدیران نواحی استان فارس

سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
جمع بندی بازرسی اسفند 97 12

جمع بندی بازرسی اسفند 97

سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
بازدید مدیران شرکت های پیمانکاری از روند بارگیری و صدور حواله 59

بازدید مدیران شرکت های پیمانکاری از روند بارگیری و صدور حواله

سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
بازدید از روند تعمیرات اختصاصی جایگاه شماره 3 11

بازدید از روند تعمیرات اختصاصی جایگاه شماره3

سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
جلسه با پیمانکاران و تقدیر از شرکت ها و رانندگان اسفند97 17

جلسه با پیمانکاران و تقدیر از شرکت ها و رانندگان

سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
نشست با نیروی دریایی ارتش  11

نشست با نیروی دریایی ارتش

یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
روز درختکاری اسفند 97 9

روز درختکاری

یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
بازدید از انبار رجایی مهندس طرح ها 27

بازدید از انبار رجایی مهندسی طرح ها

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
فینال مسابقات فوتبال 23

فینال مسابقات فوتبال

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
ضیافت ناهار روز زن 16

ضیافت ناهار روز زن

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
تقدیر شرگت پرسی ایرانگاز از مدیر  6

تقدیر شرکت پرسی ایرانگار از مدیر

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
جلسه جایگاه داران  10

جلسه با جایگاه داران سوخت

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: حامد ملازاده صادقیون
منتخب قایقرانی کشور 3

منتخب تیم ملی قایقرانی

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
عکاس: حامد ملازاده صادقیون

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان

بندرعباس، میدان قائم (اسکله شهید باهنر)، ابتدای بلوار پاسداران   کدپستی: 84364 - 79178

مرکز تلفن: 74 و 73 و 33423272 - 076

دورنگار: 33513311 - 076

سامانه پیام کوتاه: 9627 2803 3000 

ارتباط مستقیم با روابط عمومی: 33423250 - 076

پست الکترونیکی: PR.HORMOZGAN.NIOPDC@gmail.com